Scroll to top

Matas

Til internt brug

Formål: I forbindelse med nyt pilotprojekt i en af Matas jyske butikker, og efterfølgende udrulning til flere butikker, var der et behov for at fortælle en god og reel case historie

Målgruppe: Matas bestyrelse/butikker i resten af organisationen.

Indhold: Interviews med medarbejdere og butiksleder.